Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De gegevens die zich op onze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Focus. We doen veel inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Daarom behoudt Focus zich het recht om de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Focus.
Ons BTW-nummer is BE0525550354.

Artikel 1
Behoudens bijzonderen schriftelijke bepalingen, uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Focus. Deze voorwaarden staan vermeld op de website www.focushotel.be. Deze publicatie is voldoende kennis gevend. Een bezoek aan ons gebouw betekent dat u stilzwijgend akkoord gaat met onze voorwaarden.

Artikel 2
De prestatie en tarieven worden vrij bepaald door Focus, die ook het recht heeft om deze te wijzigen.

Artikel 3
Check in kan vanaf 15:00 op de dag van aankomst. Check uit kan tot 11:00 op de dag van vertrek. Bij niet-verwittigde laattijdige check uit kan Focus een toeslag in rekening brengen van max 1 extra nacht.

Artikel 4
Er zijn geen huisdieren toegestaan op de kamer, ook niet mits toeslag. Ook in de gemeenschappelijke ruimten zijn geen huisdieren toegestaan. Indien dit toch vastgesteld wordt, dan wordt een bedrag van 150€ aangerekend voor de extra schoonmaakkosten.

Artikel 5
Kinderen zijn welkom in Focus zonder leeftijdsbeperking. Extra bedden kunnen niet voorzien worden in Focus Hotel, wel in Focus Budget en Focus Boutique. Focus Budget en Focus Boutique hebben ook geconnecteerde kamers indien gewenst. Babybedjes dienen zelf meegebracht worden, maar in elke vestiging zijn de kamers voldoende ruim om een babybedje op de kamer te kunnen zetten.

Artikel 6
Bij de betalingsvoorwaarden en annuleringen wordt er onderscheid gemaakt tussen normale reservaties, reservaties door groepen (min 5 kamers of min 10p) en reservaties met een niet-annuleerbare promotie. Normale reservaties annuleren
Mogelijk om gratis te annuleren tot 24h voor check in (concreet: voor 15h op de dag voor aankomst) Bij annulatie minder dan 24h voor aankomst wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij no show (geen annulatie, maar ook geen gast) wordt het volledige bedrag aangerekend. Betaling van het verblijf kan op elk moment gedurende het verblijf gebeuren op een digitale manier. We aanvaarden geen betalingen met cash meer.
Groepsreservatie annuleren
Mogelijk om gratis te annuleren tot 3w voor aankomst Annulatie tussen 3w en 1w voor aankomst: 25% van de totaalsom wordt aangerekend Annulatie minder dan 1w voor aankomst: 75% van de totaalsom wordt aangerekend Annulatie minder dan 24h voor aankomst of bij no show: 100% van de totaalsom wordt aangerekend 3w voor aankomst wordt 25% van de totaalsom reeds aangerekend. Voor groepen met een binnenlandse organisatie: 1w voor aankomst wordt nog eens 50% van de totaalsom reeds aangerekend & de resterende 25% wordt aangerekend na het einde van het verblijf. Voor groepen met enkel een buitenlandse organisatie: 1w voor aankomst wordt de resterende 75% van de totaalsom reeds aangerekend. Extra’s worden na het verblijf afgerekend. Alle betalingen gebeuren digitaal: via kaart of overschrijving. We verwerken geen cash-betalingen meer.
Niet-annuleerbare promotie
Aangezien dit niet-annuleerbaar is, kan er niets teruggevorderd worden. Het verblijf wordt ook volledig op voorhand betaald. Indien annulatie gebeurd op ons initiatief dan worden alle reeds betaalde bedragen 100% terugbetaald.

Artikel 7
Alle klachten over het verblijf moeten doorgegeven worden ten laatste 3d na het vertrek. Klachten over de factuur moeten binnen 8d na verzenddatum van de factuur overgemaakt worden via een aangetekend schrijven. Rekeningen zijn zonder korting betaalbaar te Kortrijk binnen 30d. Bij niet betaling binnen 30d wordt een interest verrekend van 1%/maand op het verschuldigd saldo. Enkel de handelsrechtbank van Kortrijk is bevoegd bij geschillen.

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen. Departement Internationaal Vlaanderen - dienst toeristische vergunningen; Boudewijnlaan 30 bus 8; 1000 Brussel of logies@iv.vlaanderen.be.