Huisregels

In dit document vindt u de huisregels die binnen Focus gelden. Door bij ons te verblijven gaat u akkoord met deze regels en vragen we u deze ook te respecteren tijdens uw verblijf. Indien u tijdens uw verblijf wordt gewezen op het niet respecteren van de huisregels, dan dient u zich aan te passen.
Klachten kunnen steeds ingediend wordt via info@focushotel.be tav de hotelmanager.

We respecteren uw privacy, dit staat ook beschreven in onze privacyverklaring, maar we zijn wel bevoegd om uw kamer zonder uw toelating te betreden indien het huisreglement niet nageleefd wordt.

We hebben een erg gevoelig brandveiligheidssysteem. Daarom is het strikt verboden om vuur te maken op de kamers (kaarsen, roken,...). Ook hangend uit het raam is dit strikt verboden. Er zijn plaatsen aangeduid waar het toegestaan is om te roken. Enkel op die plaatsen mag effectief gerookt worden. Gelieve ook de asbakken die we daar voorzien te gebruiken. In geval van brand: blijf kalm! Meld brand bij de receptie of gebruik de dichtstbijzijnde brandmelder. Elk misbruik zal bestraft worden. Hoort u het brandalarm afgaan? Verlaat direct het gebouw en gebruik geen lift, enkel de trap.

Bij het inchecken moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen voorleggen. Minderjarigen moeten steeds vergezeld worden door een meerderjarige.

U verwacht bezoek tijdens uw verblijf? Meld dit op voorhand aan de receptie. Bezoek mag echter nooit blijven overnachten.

Verloren/gevonden voorwerpen: informeer ons over voorwerpen die u bij ons verloren bent geraakt of voorwerpen die u net gevonden hebt. We doen ons best om alles terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Focus is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw bezittingen. Focus, de eigenaars of de medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig materiële of immateriële schade die u tijdens uw verblijf kan ondervinden. Indien we aantoonbare schade opmerken na uw verblijf, dan kan u aansprakelijk gesteld worden voor de herstellings- en/of vernieuwingskosten.

Verder is het verboden om

- nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen. Dit kan hun werking in momenten van echte nood beïnvloeden.
- eigendommen van Focus moedwillig te beschadigen of mee te nemen buiten het gebouw.
- binnen de gebouwen van Focus te roken. Enkel op de aangeduide rookzones is roken toegestaan. Indien we constateren dat er toch gerookt werd op de kamer zijn we genoodzaakt om de nodige extra schoonmaakkosten (€150) door te rekenen. Indien het brandalarm afgaat zijn we ook verplicht om de gemaakte kosten van de brandweer integraal naar u door te rekenen.
- verdovende middelen (drugs, lachgas,...) te gebruiken in en rond de gebouwen van Focus.
- overlast te veroorzaken voor andere gasten door oa lawaai, maar ook het lastigvallen van andere gasten valt hier onder.
- met andere mensen op de kamer te verblijven dan de ingecheckte mensen.
- bezoekers te ontvangen op uw kamer ten behoeve van betaalde seksuele activiteiten.
- een dier op uw kamer of in het gebouw van Focus te hebben.
- uw kamer, meer dan wat redelijk is, vuil achter te laten. Indien we een kamer aantreffen die buitennormaal vuil is, dan moeten we u €25 extra schoonmaakkosten aanrekenen.
- uw verblijf te verlengen zonder ons daarvan op voorhand te informeren. U kan uw verblijf steeds verlengen tot 10u ‘s morgens van de dag van check uit via info@focushotel.be of 056/21 29 08. Uitchecken moet voor 11u, nadien wordt een extra nacht aangerekend. Weet u op voorhand dat u laat wil uitchecken? Geen probleem, informeer ons en we bekijken de mogelijkheden samen.

Situaties die voorvallen en die niet in dit huisreglement opgenomen zijn, daarin beslist de hotelmanager van Focus.
Versie oktober 2021